Rabu, 15 Jun 2011

Masyuarat Ahli Partlimen Labuan Bersama ketua-ketua Kampung W.P.Labuan.LABUAN 19Mei: Y.B Datuk Hj Yussof Hj Mahal bersama dengan Ketua-ketua kampung W.P Labuan telah membuat satu mesyuarat bertempat di Pejabat Parlimen Labuan.Masyuarat yang diadakan bagi tujuan membincangkan keperluan dan kehendak yang terdapat di kampung sekitar Labuan disamping beberapa usul yang dibawakan oleh para Ketua-ketua kampung bagi rujukan Y.B Datuk Hj Yussof Hj Mahal, Ahli Parlimen Labuan.