Jumaat, 16 Disember 2011

Majlis Makan Tengahari Warga Labuan Bersama Y.A.B Timbalan Perdanan Menteri Malaysia

LABUAN 19JUN    :     Y.B Datuk Hj Yussof Hj Mahal menghadiri majlis Makan Tengahari Warha Labuan Bersama Y.A.B Timbalan Perdanan menteri Malaysia di Dewan Home Stay Kampung Sungai Labu. Majlis yang turut dihadiri bersama oleh Y.B Dato’ Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar ini juga menyaksikan penyampaian sumbangan kepada warga kurang berkemampuan sekitar Labuan dan juga penyampaian dana kerajaan kepada sekolah-sekolah W.P.Labuan bagi tujuan baikpulih